Dr Solange Wydmusch

Dr Solange Wydmusch jest założycielem i dyrektorem instytutu LIMEST.

  • Swoją działalność w zakresie badań rynku rozpoczęła w Georgiades Marketing GmbH w Berlinie. Od 2000 roku pracuje jako międzynarodowy kierownik badań.

  • Skoncentrowała się na badaniach jakościowych i doradztwie w zakresie innowacji w Niemczech, Francji i Polsce.

  • W tym samym czasie zbudowała europejską sieć ekspertów. W 2006 roku zrealizowała projekt stworzenia własnego miejsca do wdrażania międzykulturowego podejścia w badaniach społecznych i otworzyła Instytut w Berlinie.


Dr Solange Wydmusch dorastała w wielojęzycznym środowisku Alzacji i już jako nastolatka zebrała doświadczenia międzykulturowe podczas dłuższych pobytów za granicą.
Studiowała socjologię i nauki polityczne w Grenoble i Paryżu i początkowo kontynuowała karierę akademicką. Do swoich dyplomów dołączyła kolejny z teologii na Uniwersytecie w Strasburgu.
Po uzyskaniu stopnia doktora („Attitudes religieuses et politiques des protestants français“) na École Pratique Des Hautes Études w Paryżu pracowała na różnych uniwersytetach we Francji, Belgii, Niemczech i Szwajcarii. Jej badania naukowe koncentrują się na badaniach opinii i zachowań we Francji, Niemczech i Europie Wschodniej.

Od 1998 roku mieszka i pracuje w Berlinie.

Regularnie publikuje artykuły w różnych czasopismach i dziennikach.

Jej biuro znajduje się w największym centrum założycielek i przedsiębiorczyń w Europie: spółdzielni kobiet, stowarzyszeniu Weiberwirtschaft w Berlinie. Dr Solange Wydmusch współpracuje w ramach różnych międzynarodowych projektów naukowych z uniwersytetami, firmami i stowarzyszeniami z Niemiec, Francji i Polski.

 

 

 

(... z powrotem)