[Translate to Polnisch:] Titelbild der Methodenseite, Detailansicht einer Koralle

Metody

W wyniku rewolucji cyfrowej zachowanie konsumentów i klientów, pracowników i partnerów ciągle się zmienia. Struktury społeczne i rynki są bardziej złożone i ulegają coraz szybszej transformacji. Nowe trendy pojawiają się jeden za drugim. Internet, jako nieograniczone miejsce informacji, pracy i sprzedaży, przyczynia się w istotny sposób do coraz większej dywersyfikacji.

W obliczu niezliczonej ilości produktów i usług, wysoki stopień nasycenia i nadmierne oczekiwania dostępności i realizacji prowadzą w Europie do zasadniczego kwestionowania podstawowych wartości społecznych, jak zrównoważony rozwój, upcykling, minimalizm, zarządzanie zmianą, presja w celu wprowadzenia zmian, równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatny.

Jakościowe badania społeczne sprostają temu rozwojowi tylko wtedy, gdy oddzieli się je - przy zachowaniu rygorystycznych norm naukowych – od przestarzałych, sztywnych rozwiązań uniwersalnych i uelastyczni ich metodologię w zależności do wydarzeń.
W naszej interdyscyplinarnej sieci łączymy podejście socjologiczne, antropologiczne i psychologiczne. Dzięki temu analiza wszystkich ustnych, pisemnych i niewerbalnych wypowiedzi klientów końcowych, partnerów, pracowników i ekspertów zyskuje na zawartości merytorycznej i wyrazistości.

Tworzymy koncepcję badań idealnie dostosowaną do Państwa potrzeb. Oferujemy przy tym następujące metody indywidualnie lub w połączeniu:

  • Wywiady, dyskusje grupowe, triady ...
  • Etnologiczne obserwacje w domu, w pracy, na targach, w domach towarowych ...
  • Badania online (fora, blogi, komentarze użytkowników, oceny ...)
  • Procedury konsultacyjne w organizacjach, firmach (online, face to face ...)
  • Warsztaty kreatywności i innowacji (ewentualnie z badaniem konsumenckim)
  • Obserwacja w roli użytkownika szczególnie podczas targów, imprez, w firmach, domach towarowych ...
  • Jakościowe panele długookresowe (minimalna długość: 2 lata)
  • Benchmarking, Desk Research …