[Translate to Polnisch:] Bild für die 10 Prinzipien Grashalm mit Tropfen

10 zasad

  1. Nasza otwarta struktura sieciowa pozwala nam na stworzenie najbardziej odpowiedniego zespołu dla każdego projektu.

  2. Utrzymujemy długoletniego partnerstwa z renomowanymi instytutami badawczymi i bardzo uważnie weryfikujemy każdy etap procesu rekrutacji testowanych osób i uczestników.

  3. Zapewniamy przejrzystość cen. Koszty zakupionych usług badawczych (rekrutacja, elementy motywacyjne, udogodnienia, catering...) są przez nas refakturowane na naszych klientów bez naliczania dodatkowego narzutu.

  4. Wykonujemy jakościowe badania społeczne tylko w krajach, w odniesieniu do których posiadamy wystarczającą wiedzę naukową (Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska).

  5. Wszystkie dane zebrane lokalnie są analizowane wyłącznie w języku źródłowym (francuskim, niemieckim, polskim ...). W ten sposób unikamy niepotrzebnych strat wynikających z tłumaczenia, podczas którego umykają drobne, acz istotne szczegóły.
  1. Każde sprawozdanie z badania poprzedzone jest podstawowymi informacjami o lokalnym rynku lub kontekście badania, a także podsumowaniem charakterystycznych elementów społeczno-kulturowych.

  2. Jesteśmy świetnie obeznaniu z lokalnymi rynkami i patrzymy na nie od wewnątrz. Jednocześnie pozostajemy osobami postronnymi, które obserwują wydarzenia z dystansu. W tym podwójnym spojrzeniu tkwi siła naszego międzykulturowego i międzynarodowego podejścia.

  3. Każdy pracownik badania, który bierze udział w analizie, uczestniczył także w zbieraniu danych. Dzięki temu gwarantujemy, że zaobserwowane dane nie zostaną utracone.

  4. Analiz dokonujemy zawsze zespołowo, wspierając się przy tym szeroką siecią specjalistów z różnych dziedzin (socjologii, etnologii, psychologii, lingwistyki, nauk komunikacyjnych, design, ...).

  5. Nasi klienci mogą - niezależnie od języka, w jakim sporządzany jest raport – komunikować się z nami w trakcie realizacji projektu w języku roboczym swojej firmy.